Busway là gì ? Công dụng của busway

Busway là gì ? Busway là hệ thống phân phối điện được chế tạo sẵn, có chứa thanh dẫn điện được đặt trong một lớp vỏ bảo vệ, bao gồm các thanh dẫn thẳng, thiết bị đấu nối và các phụ kiện khác. Được sử dụng thay thế cáp điện nhưng bản chất của busway là cáp điện, chỉ khác ở chỗ […]