Biện pháp thi công – lắp đặt thanh dẫn điện Busway

Công tác chuẩn bị: Chuẩn bị các máy móc và dụng cụ thi công như: giàn giáo, thang chữ A, khoan, cưa, máy cắt, thước đo, thiết bị lấy dấu. Lắp đặt giàn giáo và thang chữ A để làm việc trên cao. Giàn giáo và các thang chữ A phải đảm bảo tuyệt đối […]